Kontaktné informácie


Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo

Osturňa 295

059 79 Osturňa

Úradné hodiny

Pondelok - piatok

07:00 - 15:00 hod

+421 902 720 195