Informácie pre podielnikov

Zverejnené dokumenty na stiahnutie
Zrušenie pokuty

Predkladáme v plnom znení rozhodnutie odvolacieho orgánu o zrušení pokuty pre UaKPS. Je písané v právnickom štýle, ale v našom jazyku to znamená, že Lesný úrad v Kežmarku konal nezákonne a subjektívne a pri udelení pokuty porušil viacero zákonov. Výboru UaKPS dal za pravdu vo všetkých námietkach.

Vyvstáva otázka, prečo Lesný úrad takto konal? V prospech koho alebo čoho? Konal nezávisle alebo pod vplyvom niekoho? Úvahy i odpoveď na tieto otázky nechávame na Vás. Pre ľudí znalých tejto veci je odpoveď jednoduchá.

Judaš(-i) Iškariotsky!