Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo Osturňa

Naše dedičstvo


Vitajte na stránkach UaKPS Osturňa


Táto stránka je určená všetkým podielníkom UaKPS.

Súčasný výbor UaKPS sa rozhodol poskytovať Vám priebežne všetky dôležité a pravdivé informácie o dianí v UaKPS. Keďže zasielanie písomných informácií vzhľadom na veľký počet podielnikov (cca 650 aktívnych podielnikov a 157 neznámych) je zložité a nákladné, zvolili sme túto formu a obnovili sme internetovú stránku.

Na nej Vás chceme zodpovedne, včas a pravdivo informovať o všetkom dôležitom, čo sa v našej UaKPS udialo, budeme tu predkladať oficiálne správy, aktuálne informácie i dôležité oznamy.

Na druhej strane od Vás, vážení podielnici, očakávame podnetné návrhy, Vaše stanoviska i kritické poznámky, ktoré nám vo výbore i celému nášmu UaKPS  prispejú k stabilizácií UaKPS a úspešne nás prevedú 21. storočím.

S úctou a pozdravom


Jozef Potok                                                                                                 

predseda výboru  / email: predseda@urbariatosturna.sk